Žirafí stopy

- tréninková skupina Nenásilné komunikace

Intenzivní cvičení

Dominantně se zaměřujeme na pořádání intenzivních cvičení Nenásilné komunikace v českém jazyce. "Intenzivní" pro nás znamená celovíkendová setkání, kdy se do "nového způsobu myšlení" společně ponoříme v souhrnu na 12 až 16 hodin. Za jediný víkend. (Konkrétně čtyři 3 až 4 hodinové bloky.)

Proč? Naším cílem je reálná změna. Změna myšlení, změna navyklých automatických komunikačních zlozvyků. Chceme vidět reálné výsledky, a ne pasivně vysedávat na přednáškách. Předpokládáme, že několik víkendů intenzivního trénování může vaše úsilí smysluplně podpořit.


Víkendové tréninky na sebe nenavazují žádnou pevnou kostrou. Chceme, aby všechna naše setkání byla přístupná pro začátečníky, kteří mají Nenásilnou komunikaci nastudovanou teoreticky, možná se účastnili několika přednášek nebo workshopů, a po několika měsících, kdy o NVC jen přemýšleli, nebo ji občas zkoušeli používat v reálném životě, nyní mají náladu NVC intenzivně trénovat.

Jádro všech tréninků spočívá v prostoru pro vlastní osobní procvičování NVC. Procvičování s okamžitou zpětnou vazbou, díky které je možné vyhnout se zbytečným novým zlozvykům a soustředit se na uchopení Nenásilné komunikace. Věříme, že jako při učení se jakéhokoli jiného "cizího jazyka", je potřeba projít intenzivním trénováním, množinou svých vlastních chyb a poučení se z vlastních chyb. Tak, aby se nový jazyk stal přirozenou a hravě využitelnou dovedností.


Čas věnovaný NVC chceme využít efektivně. Jako ideální by se nám jevilo prostředí, kde by bylo možné NVC používat soustavně po dobu 21 dnů. Trénovat pověstných 21 dnů nepřetržitě, pod dohledem. V duchu "intenzivního nasáknutí" Nenásilnou komunikací ;-) nabízíme sérii po sobě jdoucích víkendů. Věříme, že schopnost/šikovnost osvojit si novou dovednost se u různých lidí liší, někomu jde cvičení snadněji a rychle, jiný využije cvičících víkendů víc.

Tréninky začínají v sobotu v 9:30 a končí v neděli v 17:15.

Ideální velikost skupiny

Za důležitou považujeme pestrost názorů, pocitů a potřeb, jak je cítí individuální reální lidé. Ideální prostředí pro trénování - setkávat se s odlišným vnímáním světa a situací. Přímo v takovém pestrém prostředí trénovat NVC. Na druhou stranu - stejně tak je podstatný i dostatečný prostor na osobní trénování NVC, prostor pro vlastní pokusy, omyly a úspěchy.


Ideální velikost tréninkové skupiny je 4 až 8 účastníků. Při větším počtu se rozdělíme do více místností, aby každá skupina měla 4 až 8 členů a abychom se navzájem nerušili.


Pokud nám chcete v organizování setkání pomoci, budeme rádi, když nám o vaší plánované účasti dáte vědět (alespoň) týden předem a jak dny běží, když nás budete průběžně informovat o změnách týkajících se vaší účasti. (Pomocí tohoto formuláře, nebo na email info@zirafistopy.cz.) Děkujeme.

Čajové večery

Z jakýchkoli důvodů vám nevyhovuje intenzivní celovíkendový kurz? Raději byste se v Jihlavě setkávali ve všední den, na pouhé 2 nebo 3 hodiny? Ozvěte se nám. Máme radost z rozšiřování Nenásilné komunikace v České Republice a pokud to bude v našich časových možnostech, podpoříme i pravidelná či jednorázová večerní setkání "u čaje". Napište, zavolejte, domluvíme se.

Externí kurzy

Děkujeme všem lektorům a přednášejícím, kteří se o své zkušenosti s Nenásilnou komunikací dělí s ostatními. Kteří věnují své úsilí, energii a čas pořádání přednášek a kurzů Nenásilné komunikace. Na našich stránkách rádi uvádíme odkazy na veškeré akce zaměřené na NVC.

Kalendář akcí je dostupný i na mobilních stránkách, nebo je rozesílán jako emailový zpravodaj. (Přihlásit se k odběru zpravodaje.)