www.zirafistopy.cz

 • Proč si dát tento server do oblíbených - ve Vašem počítači nebo mobilu?


  Jsme rozcestníkem k tomu, co se v České Republice děje okolo Nenásilné komunikace. Na náš server se přihlásíte jediným kliknutím a v kalendáři NVC hned uvidíte, na které kurzy NVC jste již odeslal/a Vaši přihlášku a jaké ostatní kurzy NVC v České Republice probíhají.


 • Jste lektor, pořádáte kurz či tréninky Nenásilné komunikace v českém jazyce?


  Chcete ušetřit čas a peníze, které Vám běžně spolkne vedení evidence, kteří účastníci se na Váš kurz přihlásili, nebo evidence plateb? Nabízíme řešení - zdarma! Čtěte více...

Tréninková skupina

Máte chuť procvičovat si Nenásilnou komunikaci? Oslovila Vás kniha, přednáška nebo workshop zaměřený na NVC? Potřebujete se zbavit navyklých automatických forem komunikace a nahradit je soucítící komunikací? Přijďte trénovat! Připojte se!

Pravidelně pořádáme víkendové intenzivní tréninky věnované procvičování Nenásilné komunikace. Rozhodli jsme se podporovat myšlenku Nenásilné komunikace organizováním dobrovolných setkání lidí, jejichž cílem je osvojit si Nenásilnou komunikaci, nebo se v Nenásilné komunikaci postupně zdokonalovat. Setkání jsou zdarma. Na trénink se můžete přihlásit v kalendáři. V kalendáři také uvidíte jména hostujících lektorů, kteří naše aktivity zastřešují a zda jsou v konkrétní den cvičení zaměřená speciálním směrem.

Pokud vás zajímají podrobné informace o průběhu tréninků, o poskytnutém zázemí a případném přespání během víkendu (zdarma), nebo se chcete dozvědět o nás, čtěte více...

Nenásilná komunikace     (NVC)

"Nenásilná komunikace" je pojem, který vyhledáte ve wikipedii a podrobnější informace se dozvíte na stránkách mezinárodního Centra pro Nenásilnou komunikaci, www.cnvc.org. Autor metody, Marshall B. Rosenberg, charakterizuje Nenásilnou komunikaci jako specifický přístup k mluvení i naslouchání, který napomáhá udržovat kontakt se sebou i s ostatními způsobem, který umožní rozvoj přirozeného vcítění. V komunikaci považuje za klíčovou vědomou volbu slov, metoda ale nespočívá ve vlastní výměně slov, podstatou metody je hlubší uvědomování si čtyř komponent NVC v průběhu rozhovoru. (Tzv. "čtyři žirafí kroky".)

Nenásilná komunikace je velmi konkrétní a zároveň i komplexní metoda, autor Marshall B. Rosenberg ji podrobně vysvětluje v knize: Nenásilná komunikace (Portál, Praha © 2008), (originál Nonviolent Communication: A Language of Life, © 2003).

Nenásilná komunikace je založena na jazyku a komunikačních dovednostech, které posilují naši schopnost zůstat lidmi, a to dokonce i v náročných podmínkách.

NVC, str. 17

Protože Nenásilná komunikace nahrazuje původní obranné, vyhýbavé nebo útočné vzorce chování, kterými obvykle reagujeme na soudy a kritiku, začínáme vnímat sebe, druhé i své záměry a vztahy v novém světle. Odpor, obrana a násilné reakce jsou minimalizovány.

NVC, str. 17

Přestože hovoříme o "komunikačním procesu" či "soucítícím jazyku", Nenásilná komunikace je víc než pouhým procesem či jazykem. Na hlubší úrovni je něčím, co nám neustále připomíná, že máme zaměřovat svou pozornost tam, kde s velkou pravděpodobností dosáhneme toho, čeho skutečně dosáhnout chceme.

NVC, str. 18

Během studia faktrorů, které mají vliv na naši schopnost vcítění, jsem si uvědomil klíčovou úlohu jazyka a volby slov. Zjistil jsem, že specifický přístup ke komunikaci - k mluvení a k naslouchání - nám může napomáhat dávat druhým ze sebe a udržovat kontakt se sebou i s ostatními způsobem, který umožní rozvoj přirozeného vcítění. Tento přístup jsem nazval Nenásilná komunikace (Nonviolent Communication). Termín nenásilí používám tak, jak ho užíval Gándhí - ve významu přirozeného stavu vcítění, kdy z našeho srdce ustoupilo násilí. I když se možná domníváme, že způsob naší mluvy není "násilný", naše slova často zraňují a bolí ať už nás, nebo druhé. V některých společenstvích je proces, který popisuji, znám jako "soucítící komunikace" (Compassionate Communication).

NVC, str. 16

Čtyři složky Nenásilné komunikace:

 1. pozorování
 2. pocity
 3. potřeby
 4. prosba

NVC, str. 20

Nenásilná komunikace sestává z těchto čtyř okruhů informací vyjádřených velice jasně ať už verbálně, nebo jinými prostředky. Druhá stránka tohoto způsobu komunikace spočívá v přijetí stejných čtyř složek od druhých lidí. Nejdřív se snažíme vycítit, co pozorují, cítí a potřebují, a potom prostřednictvím čtvrté složky (jejich prosby) zjistíme, co by je obohatilo.

Udržováním své pozornosti zaměřené na zmíněné čtyři oblasti a tím, že v tom pomáháme i ostatním, vytváříme plynulý, vzájemný komunikační proud, díky němuž se vcítění stane přirozeným. Bude zřejmé, co pozoruji, cítím a potřebuji, co žádám pro své obohacení, a co pozoruje, cítí a potřebuje druhý a co žádá pro své obohacení…


Proces Nenásilné komunikace:

 • Konkrétní činy, které pozorujeme a které ovlivňují naši pohodu.
 • Co cítíme ve vztahu k tomu, co pozorujeme.
 • Potřeby, hodnoty, přání atd., které vytvářejí naše pocity.
 • Konkrétní činy, které žádáme ke svému obohacení.

Při používání této metody můžeme začít jak svým vlastním vyjádřením, tak empatickým přijetím zmíněných čtyř informačních komponent od druhých lidí. Nenásilná komunikace nepředstavuje přesně daný vzorec, ale je dobré ji přizpůsobovat různým situacím, i osobním a kulturním zvyklostem. I když je řeč o Nenásilné komunikaci jako o "procesu" nebo "jazyku", všechny čtyři složky mohou proběhnout, aniž bychom pronesli jediné slůvko. Podstata této metody spočívá v uvědomění si těchto čtyř jednotlivých komponent, ne ve vlastní výměně slov.

NVC, str. 21